Doprava od 1345,- ZDARMA

Pravidla komentářové soutěže

I. Obecná ustanovení

 1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který okomentuje soutěžní příspěvek na URL adrese .......... a následně vysloví souhlas s pravidly soutěže, který mu bude doručen prostřednictvím platformy Facebook Messenger. Podmínkou účasti v soutěži je odpovědět na soutěžní otázku a zadání emailu, kam bude doručená informace o případné výhře.
 2. Organizátorem soutěže je obchodní společnost:
  Modernity s. r. o.
  Sídlo: Kpt. Stránského 988/20, PSČ 198 00, Praha – Černý most
  IČO: 05385237
  DIČ: CZ05385237
  Právní forma: Společnost s ručením omezeným
  Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze – oddíl C,
  vložka 262852.
  (dále jen „organizátor“).
 3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.
 4. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
 5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
 6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 7. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
 8. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá.
 9. Organizátor není zodpovědný za funkčnost platforem Facebook, Facebook Messenger a ManyChat, prostřednictvím kterých je soutěž organizována. Pokud soutěžícímu nepřijde do Facebook Messengera soutěž zpráva, doporučujeme přidat pod soutěžní příspěvek stejný komentář ještě jednou.
 10. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů
1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře pod soutěžní příspěvek a následné odsouhlasení pravidel prostřednictvím platformy Facebook Messenger (dále jen “FM”) organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, email, facebookové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.
2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.
3. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Organizátor soutěže.

III. Mechanismus soutěže
1. Soutěž bude probíhat od 19.4. - 24.4. 23:59 a bude obsahovat vyhlášení vítěze, které proběhne na Facebook profilu Organizátora po 24.4.
2. Účastníci soutěže nejprve musí okomentovat soutěžní příspěvek.
3. Následně přijde soutěžícímu do Facebook zpráv soutěžní otázka.
4. Vyhlášení proběhne formou vylosování formou "tahání z klobouku". Vše bude zaznamenáno na video tak, aby nebylo zpochybněno poctivé a rovnoprávné chování při tahání vítěze. Každý účastník se může zúčastnit pouze jednou.

IV. Výhry a jejich předání
1. Výhrou v soutěži jsou dva vouchery po 500 Kč.
2. Každý výherce bude informován o výhře prostřednictvím Facebookové zprávy a emailu.
4. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

Zpět do obchodu