Pravidla komentářové soutěže

I. Obecná ustanovení

1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který okomentuje soutěžní příspěvek na URL adrese https://www.facebook.com/173180907342/posts/10155735983352343/ a následně vysloví souhlas s pravidly soutěže, který mu bude doručen prostřednictvím platformy Facebook Messenger. Poslední podmínkou účasti v soutěži je odpovědět na tipovací ukázku, která mu bude zaslána po odsouhlasení těchto pravidel prostřednictvím Facebook Messengeru.
 
2. Organizátorem soutěže je obchodní společnost:

Modernity s.r.o.
Sídlo: Kpt. Stránského 988, Praha 9, 19800
IČ: 05385237
DIČ: CZ05385237
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 262852.
(dále jen „organizátor“).
 
3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.
 
4. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
 
5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
 
6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 
7. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
 
8. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá.
 
9. Organizátor není zodpovědný za funkčnost platforem Facebook, Facebook Messenger a ManyChat, prostřednictvím kterých je soutěž organizována. Pokud soutěžícímu nepřijde do Facebook Messengera soutěž zpráva, doporučujeme přidat pod soutěžní příspěvek stejný komentář ještě jednou.
 
10. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.
 
II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů
1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře pod soutěžní příspěvek a následné odsouhlasení pravidel prostřednictvím platformy Facebook Messenger (dále jen “FM”) organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, email, facebookové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.
 
2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.
 
3. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Organizátor soutěže.
 
III. Mechanismus soutěže
 
1. Soutěž bude probíhat od 30.6.2020 - 10.7.2020 a bude obsahovat 3 kola vyhlašování vítěze, které proběhne vždy na Facebook profilu Organizátora. Vyhlášení proběhne 10.7. 
 
2. Účastní soutěže nejprve musí okomentovat soutěžní příspěvek uvedený v 1. bodu I. Odstavce těchto pravidel. Posléze musí v Messenger zprávě kliknout na tlačítko "Chci soutěž", čímž vyjádří souhlas těmito pravidly a GDPR.
 
3. Následně přijde soutěžícímu do Facebook zpráv soutěžní tipovací otázka na kterou Účastník odpoví. Tip bude uložen do Google Tabulky včetně jména soutěžícího.
 
4. V následném vyhlášení, které proběhne formou živého vysílání na Facebooku, bude výherce vylosován. Účastník se může zúčastnit pouze s jedním tipem.
 
IV. Výhry a jejich předání
1. Výhry v soutěži jsou 2ks náramků z eshopu www.touchofbali.cz, které byly avizovány s soutěžním příspěvku v 1. bodu I. Odstavce těchto pravidel.
 
2. Každý výherce bude informován o výhře prostřednictvím emailu.
 
3. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Výhry jsou vždy uvedeny netto, po případném odvodu srážkové daně.